Kế hoạch Số 172/KH-HNCT, Ngày 4/6/2015, Về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2015.

Ngày đăng: 09/07/2015

Ngày 04/06/2015, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Số 172/KH-HNCT, Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2015. Trang thông tin tổng hợp Hội NCT Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch nói trên.


>
Xem và tải tệp (tại đây)
* Kế hoạch Số 172 . doc

 

(Nguồn: Văn phòng Trung ương Hội).