Kế hoạch phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2020

Ngày đăng: 06/10/2017

Kế hoạch phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2020. Xem và tải nội dung kế hoạch tại đây.

Xem và tải nội dung công văn hướng dẫn triển khai thực hiện và kế hoạch phối hợp tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan