Kế hoạch phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017 –2020

Ngày đăng: 06/10/2017

Kế hoạch phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017 –2020. Xem và tải nội dung kế hoạch tại đây.


Xem và tải nội dung công văn hướng dẫn triển khai thực hiện và kế hoạch phối hợp tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội