Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2021

Ngày đăng: 03/03/2021

Ngày 03/3/2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 63/KH-HNCT về công tác tuyên truyền năm 2021.

Xem và tải nội dung kế hoạch tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan