Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019

Ngày đăng: 11/04/2019

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Kế hoạch số 101/KH-HNCT về công tác tuyên truyền năm 2019.

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.

 


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan