Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2018

Ngày đăng: 10/01/2018

Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Kế hoạch số 499/KH-HNCT về công tác tuyên truyền năm 2018.

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan