Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Người cao tuổi chung tay giữ gìn bình yên biên giới

Ngày đăng: 26/07/2021

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, những năm qua, Hội NCT huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều NCT đảm nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Chính quyền và Nhân dân tín nhiệm giao phó. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc vận động hội viên người dân, con cháu trong gia đình gương mẫu thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

NCT huyện Quan Hóa hưởng ứng phong trào vườn mẫu xây dựng nông thôn mới

 

Thực hiện chương trình phối hợp với Công an huyện, Hội NCT các cấp vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng chống tội phạm". Là những “cây cao” tỏa “bóng cả” trong gia đình, dòng họ và làng bản, NCT góp phần bảo ban con cháu và thế hệ trẻ, chung tay xây dựng khu phố, thôn, làng, bản an toàn, làm chủ; phòng chống tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi. Nhiều hội viên tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh; góp phần hòa giải thành công hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, phức tạp, tranh chấp đất đai; giữ gìn an ninh trật tự làng bản và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Từ đó đã khích lệ NCT cùng gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng quê hương đổi mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

 

Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Quan Hóa

 

Trong chương trình phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hội NCT cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đứng chân trên địa bàn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng thu hút đông đảo hội viên tham gia. Tại các buổi sinh hoạt, NCT cùng con cháu được học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Các Chi hội NCT đã phối hợp vận động già làng, trưởng bản đăng kí tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tổ an ninh trật tự; tổ hòa giải ở thôn, bản giải quyết hiệu quả các vấn đề truyền đạo trái phép, tranh chấp đất đai, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu chất nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống mua bán chất ma túy, mua bán người, sang nước ngoài lao động làm thuê bất hợp pháp, phụ nữ lấy chồng nước ngoài trái pháp luật.

NCT cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lí. Vận động người dân chăm chỉ làm ăn, định canh định cư, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; xây dựng và đẩy mạnh phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự thôn, bản khu vực biên giới”, góp phần củng cố tình hữu nghị của các dân tộc chung sống trong khu vực hai bên biên giới, đặc biệt với Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào anh em.

 

NCT huyện Quan Hóa tích cực đọc và làm theo Báo Hội

 

Ông Hà Văn Đoàn, Chủ tịch Hội NCT huyện Quan Hóa cho biết: Huyện có 15 Hội NCT cơ sở, 107 Chi hội. Trong nhiệm kì 2016-2021 đã kết nạp được 514 hội viên mới, nâng tổng số lên 4.908 hội viên. Thực hiện việc sáp nhập các tổ chức Hội cơ sở, bố trí, sắp xếp Chủ tịch Hội cơ sở, các địa phương đã tiến hành Đại hội, kiện toàn đội ngũ cán bộ, sớm ổn định đi vào hoạt động. Qua tổng hợp đã có trên 50% Chủ tịch Hội cơ sở thay đổi so với nhiệm kì trước; phần lớn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội các xã, thị trấn đều là cán bộ hưu trí, từng qua các cương vị chủ chốt như của cấp ủy, chính quyền như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Qua phân loại hoạt động và bình xét thi đua hằng năm, có 11 Hội NCT cơ sở và 71 Chi hội đạt danh hiệu vững mạnh, các Hội cơ sở và Chi hội còn lại đều đạt loại khá, không có đơn vị yếu kém.


Nguồn: Tạp chí Ngày mới Online