Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 14/03/2019

Vừa qua, Hội NCT huyện Bảo Lâm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Dự Hội nghị có đồng chí K’ Lìn, Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trương Hoài Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện và 150 đại biểu, trong đó có 90 đại biểu Già làng tiêu biểu.

Toàn cảnh hội nghị


Huyện Bảo Lâm có 30.140 hộ, trên 119.000 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số có 8.325 hộ với trên 34.800 nhân khẩu, chiếm 29,2% dân số. Trên địa bàn huyện có 19 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có một phong tục tập quán khác nhau. Dân tộc gốc Tây Nguyên có K’Ho và Châu Mạ, gồm 6.500 hộ với 27.052 nhân khẩu, chiếm gần 23% dân số, trong đó có 69 buôn, 139 già làng. Từ năm 2011, các xã, thị trấn đã bình chọn và được UBND tỉnh công nhận 54 già làng, người uy tín trong dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Ủy ban MTTQ huyện lập danh sách 107 già làng, người uy tín để xây dựng lực lượng cốt cán trong dân tộc thiểu số ở cơ sở. Trong 10 năm qua, huyện tổ chức 05 hội nghị,  gặp mặt biểu dương già làng, người uy tín trong dân tộc thiểu số; tổ chức 02 đại hội các dân tộc thiểu số huyện, qua đó đánh giá kết quả những nỗ lực của già làng, người uy tín trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng dân tộc thiểu số; động viên khen thưởng, tặng quà; ký kết giao ước thi đua giữa già làng, người uy tín các địa phương với MTTQ huyện trong việc vận động nhân dân thực hiện Quyết tâm thư – năm 2009.

Hội NCT huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hướng dẫn, phát động nhân dân đấu tranh xóa bỏ dần các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số. Hội NCT huyện chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” trong các xã vùng dân tộc thiểu số; đồng thời có kế hoạch tuyên truyền, vận động NCT tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng dân tộc thiểu số. Hội NCT phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Công an huyện chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; tuyên truyền, hướng dẫn bà con nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu diễn biến hòa bình, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong vùng dân tộc thiểu số đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào phát triển khá tốt, đời sống nhân dân được cải thiện; năng suất cà phê tăng từ 1,3-1,5 tấn/ha (năm 2015) lên 2,3- 2,5 tấn/ha (năm 2018); năng suất chè búp tươi bình quân từ 6-7 tấn/ha, nay tăng lên 12-13 tấn/ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2018 còn 643 hộ nghèo trong dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 7,23%; số hộ khá giàu tăng lên. Toàn huyện có hơn 1500 hộ dân tộc thiểu số sản xuất kinh doanh giỏi; 4/7 xã đông bà con dân tộc sinh sống được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Lộc Tân, Lộc Phú, B’Lá. Lộc Nam. Các xã Lộc Lâm, Lộc Bắc, Lộc Bảo đạt từ 14 đến 15/19 tiêu chí.

Nhiều già làng, người uy tín trong dân tộc thiểu số đã trở thành những nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, được nhân dân đánh giá cao, được đề nghị khen thưởng nhiều lần, như: Già Làng K’Ber, buôn Sê Sàng, tổ 19, thị trấn Lộc Thắng, vốn là một trí thức luôn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Các con của ông đều học hành chăm ngoan, hiện có 05 người con đều học và tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Ông là nhân tố tích cực trong vận động bà con dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án boxit nhôm; tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở khu dân cư. Ông đã được Bộ Công an tặng Bằng khen... Già làng K’ Mạnh Hùng, nguyên là Thiếu tá Công an huyện Bảo Lộc, tích cực tham gia truy quét Fulsro. Sau khi nghỉ hưu tiếp tục tham gia làm Bí thư Đảng ủy xã Lộc Phú. Ông luôn gương mẫu trong cuộc sống, vận động nhân dân tham gia phát triển vườn hộ, không phá rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép; ông là nhân tố quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở trong thôn, trong xã Lộc Phú. Già làng K’ Sáu, thôn 1, xã Lộc Lâm, nguyên là cán bộ xã nghỉ hưu, ông là một trong những người trong xã đi đầu trong đầu tư cà phê, phát triển chăn nuôi gia súc, tham gia trồng rừng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng dự án. Gia đình ông hiện có trên 3 ha cà phê. Hàng năm thu nhập của gia đình ông gần 200 triệu đồng. Ông là tấm gương tiêu biểu nên bà con trong xã học tập để đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Già làng K’ Đẹo ở thôn B’ Cọ xã Lộc An (80 tuổi), là người đã từng làm phó thôn rồi trưởng thôn 26 năm, làm Trưởng Ban công tác Mặt trận 11 năm, là người uy tín của Thôn B’Cọ, Lộc An. Ông thường xuyên vận động bà con dân tộc trong thôn chấp hành mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, tích cực phòng chống tội phạm. Ông đã hòa giải thành nhiều vụ việc phức tạp, giải quyết mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, chính quyền không phải can thiệp giải quyết.


 Tặng quà các đại biểu


 Tặng giấy khen các Già làng tiêu biểu

 

Bằng những kinh nghiệm, hiểu biết của mình, 10 năm qua các già làng đã có những tiếng nói, ý kiến đóng góp quí báu trong việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, luôn coi công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vận động nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03,05 của Bộ Chính trị. Các Già làng là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc đến các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở. Thật sự là nhân tố tích cực tác động đến kết quả các hoạt động, phong trào Hội NCT nói chung và làm nòng cốt trong các hoạt động phong trào ở các thôn, buôn làng nói riêng, có sức thuyết phục lớn trong cộng đồng các dân tộc trong huyện. Tại hội nghị, các Già làng được huyện ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng 90 suất quà và 09 Già làng tiêu biểu được UBND huyện tặng giấy khen.

Bài, ảnh: Phan Trung Thành