Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ngược đãi người cao tuổi 15/6/2017: Chống các hình thức lợi dụng về tài chính và tài sản nhằm bảo vệ quyền của người cao tuổi

Ngày đăng: 15/06/2017

Với chủ đề "Chống các hình thức lợi dụng về tài chính và tài sản nhằm bảo vệ quyền của người cao tuổi (NCT)", Ngày Thế giới phòng chống ngược đãi NCT 15/6 năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự lợi dụng về tài chính, tài sản nhằm góp phần đảm bảo cho NCT ở mọi nơi trên thế giới được hưởng thụ các quyền cơ bản của con người như Mục tiêu thứ 3 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc được thông qua tháng 9/2015 là “Bảo đảm cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi” và Kế hoạch hành động Quốc tế Mađrit về NCT, theo đó "NCT có quyền được hưởng một cuộc sống có phẩm giá khi về già, không bị mọi hình thức lạm dụng, bao gồm cả việc lợi dụng về tài chính và vật chất".

Ngày Thế giới phòng chống ngược đãi NCT, cụ thể hơn là Ngày Thế giới nhận thức về ngược đãi NCT (World Elder Abuse Awareness Day) được Mạng lưới Quốc tế về phòng chống ngược đãi NCT và Tổ chức Y tế Thế giới thuộc Liên Hợp quốc (LHQ) khởi xướng từ năm 2006. Từ đó hàng năm, các quốc gia thành viên của LHQ và các tổ chức về NCT đều có các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi người về phòng chống ngược đãi NCT.

 

 

Việt Nam hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ngược đãi NCT (15/6/2017)

 tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

 

Mục tiêu của Ngày Thế giới phòng chống  ngược đãi NCT là tạo cơ hội cho cộng đồng trên toàn thế giới tăng cường nhận thức, hiểu biết về các quá trình văn hóa, xã hội, kinh tế, nhân chủng học có ảnh hưởng tới sự ngược đãi và bỏ mặc NCT và kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng quan tâm hơn nữa tới thực tế ngược đãi, bỏ mặc và lạm dụng NCT.

Chủ đề Ngày Thế giới phòng chống ngược đãi NCT 15/6 năm nay nhấn mạnh: Với tốc độ già hóa dân số nhanh của hầu hết các nước trên thế giới hiện nay, số NCT tăng lên, nhất là ở các nước đang phát triển, theo đó số NCT bị lạm dụng cũng tăng theo.  

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc lợi dụng NCT về tài chính và vật chất diễn ra khá phổ biến và nghiêm trọng. Có từ 5 đến 10% NCT trên toàn cầu có thể gặp một số loại hình bị lợi dụng về tài chính. Tuy nhiên, việc lợi dụng như vậy thường không được báo cáo, một phần nguyên nhân do người bị lợi dụng xấu hổ và hoặc không có khả năng báo cáo do suy giảm nhận thức và các yếu kém khác. Lợi dụng tài chính có nhiều hình thức: Ở các nước phát triển, lợi dụng thường bao gồm trộm cắp, giả mạo, lạm dụng tài sản và giấy uỷ quyền, trong khi phần lớn việc lợi dụng tài chính ở các nước kém phát triển bao gồm việc tước đoạt tài sản, đuổi khỏi nhà, chối bỏ quyền thừa kế với góa phụ... Có nhiều nguyên nhân dẫn đến NCT bị lợi dụng về tài chính như sự cô lập xã hội, sự lệ thuộc về tài chính, sự nghèo đói, góa bụa và thiếu vắng mạng lưới hỗ trợ; sự phân biệt đối xử và các loại định kiến ​​khác.

 


Cô đơn - một trong những nỗi niềm của NCT (Ảnh: Olga Klepova - Úc) 


Chủ đề năm 2017 nhằm tìm ra các biện pháp hiệu quả để tăng cường bảo vệ NCT chống lại việc lợi dụng về tài chính và vật chất; nâng cao nhận biết về các hình thức lợi dụng NCT làm cơ sở dữ liệu cho Phiên họp lần thứ tám sắp tới của Nhóm Công tác mở của Đại hội đồng LHQ về NCT, diễn ra tại New York từ ngày 5 đến 7 tháng 7 năm 2017. Mục tiêu của phiên họp bao gồm: Bảo vệ quyền của NCT chống lại các hình thức lạm dụng về tài chính và vật chất; tăng cường hoạt động nghiên cứu giữa các quốc gia để xác định quy mô và mức độ nghiêm trọng của việc lạm dụng tài chính, tài sản và tác động của nó đối với NCT, gia đình, cộng đồng và đưa ra các giải pháp ứng phó thích hợp; chia sẻ những kinh nghiệm hay trong việc thực thi pháp luật và các hình thức can thiệp để phát hiện và xử lý việc lợi dụng tài chính và vật chất đối với NCT; nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách của các Quốc gia thành viên về xây dựng kế hoạch hành động với các biện pháp cụ thể nhằm giải quyết và giám sát việc lợi dụng tài chính và tài sản đối với NCT trong bối cảnh già hóa dân số. 

Bài, ảnh: Quỳnh Hương - Xuân Đảng
Tin liên quan