Hưởng trợ cấp tuất không được bảo trợ xã hội

Ngày đăng: 27/11/2014

Hỏi: - Cụ Nguyễn Quang Tâm, Chi hội trưởng NCT thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và NCT ở một số tỉnh hỏi: Khi người chồng qua đời, người vợ được hưởng trợ cấp tuất và bị cắt tiền trợ cấp bảo trợ xã hội có đúng không? Đối với gia đình liệt sĩ, người 80 tuổi có được hưởng cả trợ cấp xã hội và tuất liệt sĩ?

Trả lời:

- Theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Mục I, Thông tư số 09/2007/ TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: “Trợ cấp tuất hằng tháng” là trợ cấp bảo hiểm xã hội. Vì vậy, người vợ đang hưởng chế độ tuất nên không được hưởng chế độ trợ cấp đối với NCT theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ.

- Trường hợp chế độ tuất liệt sĩ (trợ cấp thuộc chính sách đối với người có công) được hưởng trợ cấp xã hội theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010: “Người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng vẫn được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ”

Nguồn: Báo Người cao tuổi