Hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có được cấp thẻ BHYT không?

Ngày đăng: 24/06/2014

Hỏi: - Bà Nguyễn Thị Tỉnh, trú tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang hỏi: “Tôi sinh năm 1934, năm nay vừa tròn 80 tuổi. Những người bằng tuổi tôi (trong diện) đều được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (BTXH) 180.000 đồng/tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí. Tôi hiện đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có được hưởng trợ cấp BTXH và thẻ BHYT miễn phí không?

Trả lời: - Luật Người cao tuổi và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi quy định: Những người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH (bao gồm cả trợ cấp tuất BHXH), trợ cấp xã hội khác mới thuộc diện được hưởng trợ cấp BTXH, với mức tối thiểu 180.000 đồng/tháng. Như vậy, đối với nhữngngười từ đủ 80 tuổi trở lên nhưng đang hưởng trợ cấp tuất BHXH (tuất từ trần) thì không thuộc diện hưởng trợ cấp BTXH đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên. Do đó, chính quyền địa phương không giải quyết chế độ trợ cấp BTXH cho bà là đúng quy định của pháp luật.

- Về thẻ BHYT miễn phí: Theo quy định tại khoản 2, Điều 17 và khoản 1, Điều 18 Luật Người cao tuổi, người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng thì được Nhà nước mua thẻ BHYT. Bà Tỉnh hiện đang được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nên không thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Tuy nhiên, bà có thể đến cơ quan BHXH quận, huyện hoặc UBND xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn mua thẻ BHYT tự nguyện.

(Nguồn: Báo Người cao tuổi, Số 89(1406) ra ngày 4/6/2014).