Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V

Ngày đăng: 03/05/2017

Hướng dẫn số 142/2017/HD-HNCT, ngày 26 tháng 4 năm 2017 về việc thi hành Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V. Xem và tải nội dung hướng dẫn tại đây.

Xem và tải flie word tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan