Hướng dẫn số 401/HD-HNCT, ngày 24/10/2016 về việc Xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương

Ngày đăng: 28/10/2016

Ngày 24/10/2016, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 401/HD-HNCT gửi Ban Đại diện, Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc Xây dựng Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 tại địa phương. Xem và tải văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan