Hướng dẫn số 159/HNCT-CS, ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017

Ngày đăng: 22/05/2017

Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Văn bản Hướng dẫn số 159/HNCT-CS, về việc triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2017. Xem và tải nội dung hướng dẫn tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT
Tin liên quan