Hướng dẫn Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại địa phương

Ngày đăng: 21/04/2017

Hướng dẫn Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại địa phương. Xem và tải nội dung hướng dẫn tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan