Hướng dẫn Hội nghị giao ban cụm, khối thi đua; Tổng kết công tác và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày đăng: 06/10/2017

Văn bản số 347/HD-HNCT, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam Hướng dẫn Hội nghị giao ban cụm, khối thi đua; Tổng kết công tác và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017.

Xem và tải nội dung Hướng dẫn tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan