Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 16/11/2018

Chiều ngày 15/11, tại trụ sở Trung ương Hội NCT Việt Nam, đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên. Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban Hội nghị.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc chủ trì cuộc họp

 

Trước đó, ngày 12/9/2018 Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền đã phê duyệt Quyết định số 490/QĐ-HNCT thành lập Ban Tổ chức Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc làm Trưởng ban; Trưởng ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội Lưu Thị Hường làm Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm Phó Trưởng ban; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo một số đơn vị liên quan làm ủy viên và 03 Tiểu ban: Ban nội dung; ban tuyên truyền thi đua-khen thưởng; ban hậu cần. Ban Tổ chức Hội nghị có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị.

Tại cuộc họp các thành viên Tiểu ban đã trao đổi, thảo luận và đề xuất một số công việc cụ thể tiến tới Hội nghị như công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, công tác chuẩn bị các báo cáo và nội dung liên quan đến công tác phục vụ Hội nghị…

 

Đại diện Bộ Quốc phòng phát biểu

 

Cuộc họp đã thống nhất một số nội dung: Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh Tây Nguyên chuẩn bị Báo cáotổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên; chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo điển hình, báo cáo tham luận; chương trình Hội nghị; xây dựng tiêu chí khen thưởng; xây dựng phim tư liệu; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị…trên cơ sở đó Ban Tổ chức, các Tiểu ban xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai công việc, thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong các Tiểu ban theo kế hoạch đề ra.

 

Đại diện Bộ Công an phát biểu

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc ghi nhận ý kiến góp ý của các thành viên; đồng thời đề nghị, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các Trưởng Tiểu ban cần nhanh chóng, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động nhằm đảm bảo tiến độ; phân công rõ trách nhiệm từng thành viên. Đồng thời đề nghị thành viên các Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt mọi mặt đảm bảo Hội nghị diễn ra trang trọng, đúng kế hoạch, hiệu quả.

Tin, ảnh: Lê Thành