Hơn 80 tuổi có được tham gia Ban Chấp hành Hội NCT của xã?

Ngày đăng: 22/10/2015

Hỏi:
Chi hội tôi có cụ Nguyễn Văn A, 81 tuổi, làm Chi hội trưởng NCT thôn trên 20 năm, đã được Trung ương Hội cấp Kỉ niệm chương và hiện nay là Phó Chủ tịch BCH Hội NCT của xã, cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và nhiệt tình công tác.
Nhiệm kì tới (2016 - 2020), nhiều ý kiến hội viên cho rằng Cụ A còn sức khỏe, nhiệt tình công tác Hội, cụ vẫn có thể tiếp tục làm Phó Chủ tịch Hội NCT xã được, nhưng cũng có nhiều hội viên nêu: “Cụ đã 81 tuổi thì không được tham gia công tác Hội nữa?”. Xin hỏi trường hợp của cụ Nguyễn Văn A, 81 tuổi ở Chi hội tôi nếu vẫn còn tín nhiệm thì liệu còn được làm Phó Chủ tịch Hội NCT của xã nữa hay không?                                         

                                                 Nguyễn Thái Sơn

Phó Chi hội trưởng NCT thôn Ngọ Phúc, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Trả lời:
Theo Văn bản số 671/HD-HNCT ngày 9/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Hướng dẫn Đại hội Hội NCT cơ sở tiến tới Đại hội V Hội NCT Việt Nam nêu rõ về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra là hội viên Hội NCT, đại diện cho các Chi hội NCT và đại diện tổ chức, đơn vị liên quan đến công tác NCT, được hiệp thương giới thiệu tham gia; có uy tín, có tâm huyết, có sức khỏe, có kinh nghiệm, có năng lực, có điều kiện tham gia công tác Hội.
Về Chủ tịch Hội NCT cơ sở: Độ tuổi, tuổi đời từ 55 đến 70 (trường hợp đặc biệt cũng không quá 75 tuổi) do Hội NCT cơ sở xem xét cụ thể báo cáo cấp ủy, UBND và Hội NCT (Ban Đại diện Hội NCT) cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.
Tùy theo tình hình của địa phương, Hội NCT cơ sở giới thiệu nhân sự  cụ thể, phù hợp. Nếu thuận lợi nên giới thiều để bầu các vị nguyên là cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, UBND, MTTQ và đoàn thể cơ sở...mới nghỉ hưu, có kinh nghiệm công tác xã hội và hiểu biết về công tác NCT.
Trường hợp ông hỏi không phải là Chủ tịch Hội NCT cơ sở - không thuộc đối tượng hướng dẫn theo Văn bản số 671/HD/HNCT. Do đó, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, Hội NCT cơ sở giới thiệu nhân sự cụ thể, phù hợp và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội NCT cấp trên. 

Nguồn: Báo người cao tuổi