Hội thảo “Chăm sóc và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số”

Ngày đăng: 30/10/2018

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới và Chương trình Hành động của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21. Vừa qua, Trung ương Hội LHPN Việt nam phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chăm sóc và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số” tại thành phố Hải Phòng với sự tham gia của đại diện chính quyền thành phố Hải Phòng, cán bộ Hội Phụ nữ và Hội NCT các phường/ xã thuộc các quận/ huyện Kiến An, An Dương, Hồng Bàng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Gia đình Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và bà Phạm Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Đối ngoại, Trung ương Hội NCT Việt Nam chủ trì và báo cáo viên tại Hội thảo.

 

Bà Phạm Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Đối ngoại, Trung ương Hội NCT Việt Nam

báo cáo tại Hội thảo

.

Trong tổng số NCT, phụ nữ cao tuổi chiếm gần 60%, có tuổi thọ cao hơn và là nguồn lực quan trọng trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Nhiều phụ nữ cao tuổi gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, gánh nặng gia đình, sức khỏe kém, mất quyền quyết định và bất bình đẳng giới. Một trong nhiều nguyên nhân là hiện vẫn còn nhiều người có quan niệm chưa đúng về vai trò của phụ nữ cao tuổi, các chính sách, chương trình của nhà nước còn bỏ qua sự tham gia của phụ nữ cao tuổi. Tình trạng bất bình đẳng giới, lạm dụng đối với phụ nữ cao tuổi vẫn còn tồn tại trong xã hội, trong nhiều gia đình và ngay cả trong phụ nữ cao tuổi. Vì vậy, Hội LHPN và Hội NCT nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tác động chính sách hướng tới chăm sóc và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi Việt Nam.

Chương trình chính của Hội thảo bao gồm các vấn đề: Già hóa dân số và vấn đề đặt ra đối với phụ nữ cao tuổi; Các vấn đề của phụ nữ cao tuổi thành phố Hải Phòng; Các hoạt động/ mô hình chăm sóc và phát huy phụ nữ cao tuổi Hải Phòng. Đặc biệt, Hội thảo đã dành thời gian để thảo luận về những đề xuất của đại diện Phụ nữ cao tuổi đến từ các địa phương của thành phố Hải Phòng.

Tin, ảnh: Ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT