Hội người cao tuổi TP Lào Cai tổ chức hội nghị học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/03/2014

Vừa qua, Hội người cao tuổi thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có trên 70 đại biểu là hội viên người cao tuổi thành phố, đồng chí Nông Đức Ngọc-  Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy.

 

Với chủ đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tại Hội nghị, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố đã cụ thể hóa thành 03 nội dung: Người cao tuổi thành phố Lào Cai nêu cao trách nhiệm công dân, chống tư tưởng công thần, nêu cao đạo làm gương. Đối với mình không tự cao, tự đại, tự mãn; đối với mọi người phải thương yêu, khoan dung, độ lượng; đối với công việc phải tận tụy, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành, biết hy sinh lợi ích cá nhân, đề cao lợi ích tập thể…

Để vận dụng đúng đắn sáng tạo và hiệu quả của đạo làm gương, người cao tuổi cần tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò đạo làm gương của người cao tuổi trong gia đình và ngoài xã hội; phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; mọi hành động, việc làm phải hướng thiện; thường xuyên tu dưỡng, tiếp tục thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của người cao tuổi thành phố đóa là: “Trung thành, bản lĩnh, trách nhiệm, nêu gương, có ích, nhân nghĩa, vui khỏe, đoàn kết, văn hóa”.

Nguồn: laocai.gov.vn/17/3/2014/Ánh Hồng