Hội nghị toàn quốc hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 21/08/2014

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 20/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại 63 điểm cầu hướng dẫn việc triển khai các hoạt động kỷ niệm.

Các đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

 

 Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: HH)


Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kỷ kiệm 45 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: hướng dẫn các nội dung tuyên truyền, giáo dục; hướng dẫn việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Theo đó, đợt tuyên truyền triển khai từ tháng 9 đến tháng 11/2014 với mục đích: Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Gắn nội dung đợt sinh hoạt chính trị với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nội dung tuyên truyền, giáo dục nhằm ôn lại giá trị tư tưởng chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục nâng cao thêm nhận thức và khẳng định giá trị tư tưởng trường tồn của Di chúc. Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung của Di chúc; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Di chúc gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 Quang cảnh ở điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: HH)


Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh: Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân. Qua đó nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của bản Di chúc và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội. Các hoạt động kỷ niệm cao điểm sẽ được tổ chức trong thời gian từ nay đến cuối năm 2014.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng yêu cầu các tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cấn nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và triển khai các công việc như hướng dẫn để đợt sinh hoạt chính trị đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng./.

Nguồn: ĐCSVN/ 20/8/2014, Hiền Hòa