Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2017

Ngày đăng: 28/08/2017

Trong 2 ngày từ ngày 23-25, tại Mộc Châu tỉnh Sơn La, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngân Hoàn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La;  đồng chí Đỗ Quý Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ và cán bộ công đoàn của các công đoàn trực thuộc và Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung quan trọng: Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam Khóa IV về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; những kết quả chủ yếu thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và hành động; một số nội dung cơ bản về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và một số nội dung mới của Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị ngay sau hội nghị này, các cán bộ công đoàn đi tập huấn sẽ chủ động, tích cực tuyên truyền và chương trình hành động cụ thể của đơn vị trong việc tham gia, thực hiện cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ báo cáo chuyên đề

          

Tin, ảnh: Nghiêm Hải Nam