Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày đăng: 04/04/2016

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong 3 ngày từ 30/3 đến 01/4/2016, tại thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối và hơn 360 đại biểu là Bí thư, Phó bí thư, cán bộ chuyên trách công tác đảng của 63 Đảng bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan

Trung ương khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xác định việc tổ chức học tập, quán triệt,  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và của Đảng bộ Khối là một nhiệm vụ trọng tâm cần được tổ chức triển khai thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng, sáng tạo nội dung Nghị quyết do Đại hội đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới là: Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Nghị quyết cũng đề ra 6 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 5 phương hướng với 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 4 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, thực hiện trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với những nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối nói riêng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, trao đổi đóng góp nhiều ý kiến nhằm quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện nêu trong Nghị quyết. Sau Hội nghị lần này, các Đảng bộ cần tổ chức phổ biến, học tập, nghiên cứu, quán triệt đến các chi bộ để cán bộ, đảng viên nắm sâu, hiểu rõ các nội dung của Nghị quyết; đồng thời tiến hành xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Hội nghị lần này tập trung quán triệt 5 nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gồm: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới; Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; đặc biệt là Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, theo đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 03 nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII gồm: Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XI; Mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XII (nhiệm kì  2015-2020) và 4 khâu đột phá nhiệm kì 2015-2020.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chọn Thanh Hóa làm nơi tổ chức hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII là tiền đề rất quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, ngành, của từng cán bộ, đảng viên, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra sẽ được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ổn định, vững mạnh. Đồng chí khẳng định: Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực và xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian qua; những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút các nhà đầu tư; đồng thời nêu những định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới...

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đào Ngọc Dung tặng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa bức tranh đá Khuê Văn Các - một kiến trúc nằm trong quần thể di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tin, ảnh: Quỳnh Hương
Tin liên quan