Hội nghị lần thứ XIII Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khoá V, nhiệm kì 2016-2021

Ngày đăng: 23/12/2020

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V tổ chức Hội nghị lần thứ XIII. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch  Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị


Hội nghị lần này tập trung thảo luận và cho ý kiến một số văn bản: Dự thảo Báo cáo Tổng kết Đại hội V (nhiệm kỳ 2016-2021), phương hướng nhiệm vụ Đại hội VI Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026); Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Dự thảo Điều lệ Hội NCT Việt Nam bổ sung, sửa đổi; Đề án nhân sự BCH, Ban Kiểm tra Đại hội VI Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026); Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2021; Báo cáo công tác kiểm tra năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì NCT Việt Nam; Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020, triển khai Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025; Kết quả thi đua khen thưởng năm 2020; Nội dung phát động thi đua năm 2021; Chương trình công tác trọng tâm Quý I năm 2021.

 

 

 

Các Ủy viên Ban Thường vụ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ khẳng định, đánh giá kết quả nổi bật của Hội trong năm và từ đầu nhiệm kì đến nay, sự nỗ lực của các cấp Hội, hội viên; bên cạnh đó chia sẽ những khó khăn, bất cập tại một số địa phương đối với việc sắp xếp tổ chức, kinh phí hỗ trợ hoạt động cho Hội NCT có nơi còn quá ít, nhiều cơ sở Hội không được cấp kinh phí. Nhiều địa phương bố trí chức danh Chủ tịch Hội NCT cơ sở do đoàn thể khác kiêm nhiệm; một số ít nơi Chủ tịch Hội NCT cơ sở không phải là hội viên NCT, không theo Điều lệ Hội, chưa phù hợp với công tác NCT… gây tâm lý băn khoăn, dẫn tới các hoạt động, phòng trào của Hội bị hạn chế, ảnh hưởng đến hoạt động chung của Hội NCT. Một số Ủy viên Ban Thường vụ cho rằng, Trung ương Hội cần xin ý kiến Ban Bí thư cho tổng kết mô hình BCH Hội NCT ở 13 tỉnh, TP để có kết luận và giải pháp đồng bộ hóa hệ thống tổ chức Hội trong cả nước; cần có giải pháp, kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức Hội hoạt động ổn định. Đối với 2 nhiệm vụ Chính phủ giao cần nghiên cứu nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện và vai trò của cơ quan quản lí Nhà nước…..

Chủ trì Hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền nêu 10 sự kiện nổi bật của Hội trong năm 2020; nhấn mạnh: Năm qua, có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Cobid-19, thiên tai lũ lụt và tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính, song các cấp Hội đã vượt lên, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, tập trung chỉ đạo Đại hội Hội NCT các cấp và thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức sắp xếp bộ máy, cán bộ... Đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội V đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào tháng 10/2021.

Tin, ảnh: Lê Thành