Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ

Ngày đăng: 28/10/2016

Quang cảnh Hội nghị


Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ

Các giảng viên đã truyền đạt 4 chuyên đề: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đây là những nội dung rất quan trọng và mang tính cốt lõi, nhằm nâng cao nhận thức năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tin: Thanh An; ảnh: Hoàng Mẫn