Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ chín khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 05/07/2019

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V tổ chức Hội nghị lần thứ chín với sự tham dự 17/18 ủy viên. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì hội nghị

 

Hội nghị tập trung thảo luận các văn bản dự thảo: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 Hội NCT Việt Nam; Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các địa phương; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 01/ĐABTV-HNCT ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc”; một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Từ đầu năm đến nay, Hội NCT các cấp, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội đã chủ động triển khai, thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm và hai chương trình công tác lớn của Hội và nhiệm vụ Nhà nước giao đạt kết quả tốt. Hội NCT ở cơ sở tích cực, chủ động tham gia phối hợp tổ chức tốt chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thực hiện đầy đủ chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước đối với NCT. Trung ương Hội tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 698.755 NCT được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 3.490 cụ tròn 100 tuổi của 32 tỉnh, thành phố được UBND thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đến thăm, tặng quà và bằng mừng thọ. Trung ương Hội trích 452 triệu đồng từ nguồn Quỹ Chăm sóc NCT chuyển tặng NCT và cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn 45 tỉnh, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Truyền thống NCT Việt Nam; có 56/63 tỉnh, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt Đề án hoặc Kế hoạch nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, vượt 17,5%; xây dựng trên 1.700 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, đạt 85% so với chỉ tiêu của Đề án. Hội NCT các địa phương phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa chăm sóc NCT đạt kết quả tốt. Phong trào thể dục thể thao và các CLB NCT trong cả nước tích cực hoạt động, thường xuyên sinh hoạt, biểu diễn, tham gia các sự kiện văn hóa.

Hội NCT tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hiện cả nước có 680.294 NCT làm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, tham gia phòng chống tội phạm, hoà giải ở địa phương, cơ sở; có 62/63 Hội tỉnh, thành phố có kế hoạch hướng dẫn công tác biểu dương, khen thưởng NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đến xã, phường, thị trấn. Các chương trình phối hợp giữa Hội và các ngành có liên quan được các cấp Hội triển khai tích cực, hiệu quả ở địa phương.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đàm Hữu Đắc báo kết quả hoạt động

Hội NCT Việt Nam 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

 

Về công tác tổ chức, Trung ương Hội đã tổ chức 03 hội nghị ở 3 miền về công tác tổ chức xây dựng Hội với sự tham dự của đại diện 54 Hội/BĐD Hội NCT tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình tổ chức Hội, thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện làm cơ sở báo cáo, đề xuất với Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng về tổ chức Hội. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, một số ít địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức, nhất là ở cơ sở chưa hợp lý ảnh hưởng đến hoạt động, phong trào chung của Hội. Qua báo cáo của các Hội địa phương, nhìn chung tổ chức Hội cấp tỉnh, cấp huyện đến nay không có nhiều thay đổi, một số tỉnh, thành phố có văn bản thông báo thống nhất giữ nguyên mô hình Hội NCT ở địa phương. Thực hiện Nghị quyết và Đề án của Ban Thường vụ Trung ương Hội về kiện toàn, sắp xếp các đơn vị trực thuộc, đến nay đã có hơn 50% đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ của Đề án.


Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Hòa Bình báo cáo đánh giá kết quả 3 năm triển khai

thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế trong công tác Hội. Một số cấp Hội ở địa phương, cơ sở chậm triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, cấp ủy một số địa phương sắp xếp lãnh đạo Hội chưa hợp lý gây tâm lí băn khoăn trong cán bộ, hội viên. Về chính sách đối với cán bộ Hội, kinh phí hoạt động của Hội một số địa phương gặp nhiều khó khăn đã tác động, ảnh hưởng đến hoạt động phong trào và công tác Hội trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, hội nghị thống nhất tập trung chỉ đạo các cấp Hội tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến, chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền về tổ chức Hội ở địa phương; tập hợp ý kiến làm cơ sở đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết, ban hành chỉ thị bổ sung Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 27/9/1995 về NCT trong tình hình già hóa dân số hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về NCT; các thông tư, nghị định, quy định của các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể đối với NCT, Nghị quyết Đại hội V. Tổ chức triển khai có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn, các chương trình phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ kinh phí tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 1533 giai đoạn 2016-2020; kiến nghị Chính phủ cho tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2026; chỉ đạo tổ chức hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kì 2016-2021; chuẩn bị kế hoạch, điều kiện tổ chức kỉ niệm 25 năm thành lập Hội (1995-2020). Dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 để các địa phương xây dựng dự trù kinh phí hoạt động, trình cấp ủy, chính quyền; chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tốt các lớp tập huấn công tác Hội theo chuyên đề; các giải thể thao NCT toàn quốc năm 2019, Liên hoan tiếng hát NCT cấp tỉnh, thành phố. Rà soát các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách chăm sóc NCT; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật NCT; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện, vận động hội viên tham gia các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ chức tốt hội nghị giao ban cụm, khối thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Lê Thành