Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ tám, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 19/12/2018

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tám, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2019; Công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên; Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở; Chương trình công tác trọng tâm quý I năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; Báo cáo kết quả xét khen thưởng năm 2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Hội; Nội dung phát động thi đua năm 2019 và công tác nhân sự.

 

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị

 

Năm 2018, Hội NCT các cấp đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng, kiện toàn, sắp xếp tổ chức Hội. Ba nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT được triển khai tích cực, đạt kết quả cao. Chương trình “xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở” có nhiều chuyển biến. Chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín của NCT tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước. Thông qua các chương trình phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, NCT đã có nhiều đóng góp tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia. “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”  năm 2018 có chuyển biến mới về nhận thức, hoạt động có bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được các cấp Hội nhận thức rõ hơn, triển khai có kết quả tốt hơn. Công tác tuyên truyền của Hội có sự đổi mới, hiệu quả; chương trình phối hợp giữa Hội và các ngành có liên quan tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả thiết thực. Nhiều cấp Hội đã tổ chức tốt hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi các cấp; các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi động, phong phú kỷ niệm Ngày Truyền thống NCT Việt Nam - Ngày NCT Việt Nam...

 

Đồng chí Lê Văn Kiện, Trưởng BĐD Hội NCT TP Đà Nẵng phát biểu


Tại Hội nghị, một số ý kiến Ủy viên Ban Thường vụ cho rằng: Nên tổ chức sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hằng năm là "Tháng hành động vì NCT Việt Nam"; hoạt động chăm sóc NCT cần được đánh giá quy mô cả nước để biểu dương những nhân tố tích cực đã tham gia đóng góp vào hoạt động chăm sóc NCT. Tham mưu Chính phủ tăng cường chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của Ban Công tác NCT địa phương; tổng kết Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2016 - 2020. Cần có giải pháp nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của tổ chức Hội và NCT trong xã hội; nhân rộng các mô hình hay, điển hình tốt… Đề nghị Trung ương Hội nghiên cứu lại một số chỉ tiêu thi đua, các biểu mẫu thống kê tạo thuận lợi cho cán bộ Hội cơ sở...

 

Đồng chí Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Hội NCT TP Hải Phòng phát biểu

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền hoan nghênh, tiếp thu các ý kiến phát biểu đã đóng góp, bổ sung, hoàn chỉnh hơn các dự thảo báo cáo; giải đáp ý kiến thảo luận của các Ủy viên Ban Thường vụ. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Thường trực Trung ương Hội và các ban, văn phòng sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh các văn bản dự thảo  để trình Hội nghị Ban Chấp hành vào ngày 20/12.

Tin, ảnh: Lê Thành