Hội nghị Ban Điều hành Đề án 1533 về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 28/03/2018

Ngày 27/3, tại cơ quan Trung ương Hội, Ban Điều hành Đề án 1533 về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền, Trưởng Ban Điều hành Đề án chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Điều hành là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Uỷ ban Quốc gia về NCT Việt Nam; Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Y tế và các thành viên Tổ giúp việc Ban Điều hành Đề án.

 

 

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền,

Trưởng Ban Điều hành Đề án chủ trì hội nghị

 

Theo báo cáo của Ban Điều hành Đề án, sau khi có Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ, Hội NCT Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị triển khai thực hiện Đề án. Trong đó, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh/thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn; phối hợp với Bộ Y tế kí kế hoạch phối hợp về chăm sóc sức khỏe cho NCT giai đoạn 2017-2025 trong đó có nội dung lồng ghép hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT trong CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về NCT Việt Nam gửi Ban Công tác NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương …Đến nay, cả nước đã có 24 tỉnh, thành phố được tập huấn kĩ năng xây dựng, quản lý mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; có 49/63 tỉnh, thành phố có Đề án/ Kế hoạch được phê duyệt; 27 tỉnh có CLB hơn 1.300 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, trong số này có gần 1.000 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập từ trước khi triển khai Đề án 1533, phần lớn do các dự án tài trợ ở một số tỉnh hoặc do các tỉnh tự nhân rộng. So với chỉ tiêu giai đoạn 1 của Đề án là duy trì và thành lập 1.200 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, số hiện có đã vượt 8%. Phần lớn các CLB mới thành lập đã bám sát hướng dẫn, tiêu chí và yêu cầu của mô hình.

Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí, vận động nguồn lực gặp nhiều khó khăn; một số cấp ủy, chính quyền, cộng đồng chưa thực sự hiểu hết mục đích, ý nghĩa của CLB nên tiến độ triển khai một số công việc chưa đảm bảo theo yêu cầu, hiệu quả triển khai Đề án ở một số bộ, ngành, địa phương chưa rõ nét...

 

 

 

Thành viên Ban Điều hành Đề án phát biểu thảo luận tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận một số khó khăn trong quá trình xây dựng, phát triển mô hình, bàn biện pháp trong quá trình triển khai Đề án như: Bên cạnh việc chú trọng phát triển số lượng thì cần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các CLB; cần lựa chọn các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB có trình độ, tâm huyết, nhiệt tình; rà soát, đánh giá tình hình hoạt động CLB ở địa phương và giao chỉ tiêu cụ thể; cần xác định rõ nội dung trọng tâm của Đề án đề đẩy mạnh tuyên truyền; lồng ghép, đẩy mạnh công tác tập huấn, truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến, thay đổi nhận thức và hành động đối với cán bộ Hội, cấp ủy, chính quyền các cấp. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ cụ thể các thành viên, thực hiện đến đâu, hạn chế ở ngành, đơn vị, địa phương nào để có giải pháp tuyên truyền, đôn đốc, chỉ đạo phù hợp.…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Điều hành Đề án - Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành thời gian qua, góp phần giúp NCT nghèo, khó khăn bứt phá vươn lên trong cuộc sống. Những ý kiến góp ý giúp Ban Điều hành tổng hợp, hoàn thiện, là kinh nghiệm trong hoạt động, điều hành. Đồng thời khẳng định: Quyết định 1533/QĐ-TTg là chủ trương đúng đắn, chương trình của Chính phủ, các thành viên Ban Điều hành nắm vững những nội dung của Đề án và căn cứ vào nhiệm vụ để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Vẫn còn lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương chưa hiểu rõ, triển khai không hiệu quả, một phần do truyền thông ở cơ sở hạn chế và công tác tham mưu chưa thật tốt. Thời gian tới, đề nghị các bộ ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trung ương Hội NCT Việt Nam với tư cách Thường trực Ban Điều hành mong muốn sự phối hợp hiệu quả để NCT ngày càng được chăm sóc tốt hơn, hưởng lợi nhiều hơn từ chương trình, thoát nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội./. 

Tin, ảnh: Lê Thành