Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ tư, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 20/12/2018

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chủ trì và điều hành Hội nghị có Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền; các Phó Chủ tịch Đàm Hữu Đắc, Phạm Thị Sơn, Nguyễn Hòa Bình, Ngô Trọng Vịnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ủy ban Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Quốc gia về NCT, Hội Cựu thanh niên xung phong và các Ủy viên Ban Chấp hành.

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Trọng tâm của Hội nghị lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; công tác thi đua – khen thưởng năm 2018; phát động thi đua năm 2019. Phát huy trí tuệ tập thể, tập trung phân tích những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó, các đại biểu có kiến nghị về những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào NCT trong thời gian tới.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam Đàm Hữu Đắc báo cáo cáo tổng kết

công tác Hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 

Năm 2018, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021, công tác NCT được các cấp Hội tập trung điều hành hiệu quả, bám sát ba nhiệm vụ trọng tâm, hai chương trình công tác lớn của Hội; đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm thúc đẩy các hoạt động, phong trào của Hội đạt nhiều kết quả tích cực. Cả nước hiện có gần 11.000 Hội cơ sở, 103.564 chi hội, 175.077 tổ hội với 9.157.434 hội viên; 3.668.400 NCT được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, 5.144.025 NCT được cấp thẻ BHYT, 3.371.725 NCT khám sức khỏe theo định kỳ; 1.084.106 NCT được chúc thọ, mừng thọ; gần 700.000 NCT tham gia công tác xã hội; 917.000 NCT tham gia công tác trật tự, trị an; thành lập 28.845 tổ tự quản, 793.853 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự xóm, bản biên giới, bờ biển; gần 400.000 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó hơn 130.000 NCT là chủ doanh nghiệp, mô hình kinh tế trang trại hiệu quả kinh tế cao; có 76.203 các loại hình CLB thu hút 2.217.838 NCT thường xuyên tham gia. Thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2018, các địa phương đã tổ chức 40.000 buổi tuyên truyền, với 2.700.000 NCT tham gia; vận động 169 tỷ đồng, thăm hỏi, tặng quà 696.691 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, hiện cả nước có 56 tỉnh, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt Đề án/Kế hoạch nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (vượt 25% so với chỉ tiêu), đã thành lập 1.518 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Công tác xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, đến nay có 62/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở 9.453 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 84% so với tổng số xã, phường, thị trấn cả nước…

 

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền và các Phó Chủ tịch Đàm Hữu Đắc, Phạm Thị Sơn,

Nguyễn Hòa Bình, Ngô Trọng Vịnh chủ trì Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Về nhiệm vụ công tác năm 2019, Hội nghị nhất trí chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến NCT; bám sát Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, gương mẫu thực Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao; tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn và các chương trình phối hợp với các bộ, ngành đơn vị liên quan, trong đó có Chương trình chống rác thải nhựa do Liên Hiệp quốc và Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, tỉnh Gia Lai chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của các Già làng khu vực Tây nguyên vào ngày 18, 19 tháng 3 năm 2019. Các cấp Hội tổ chức Hội nghị NCT tiêu biểu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Tham mưu đề nghị Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam, giai đoạn 2012 -2020; tiếp tục xây dựng Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026; Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2019. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án: “Nhân rộng  mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020”. Kiến nghị Chính phủ cho triển khai tiếp giai đoạn 2021 - 2026. Tập hợp, thống kê kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V vào cuối năm 2019. Chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” lần thứ IV, kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2020), kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Tại Hội nghị đã nhận được 12 ý kiến đại diện Hội NCT các địa phương, lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí nội dung báo cáo của Thường trực Trung ương Hội trình Hội nghị. Các đại biểu phân tích những khó khăn, bàn giải pháp thời gian tới. Bên canh đó kiến nghị với Chính phủ có kế hoạch tổng kết kết quả thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 và Đề án nhân rộng mô CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có hướng dẫn về tổ chức bộ máy, cán bộ và chế độ thù lao cán bộ Hội. Hạ độ tuổi hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136 của Chính phủ xuống 75 tuổi thay vì đủ 80 tuổi như hiện nay. Nghiên cứu, cải tiến thủ tục xây dựng và quản lý quỹ, mở rộng nội dung sử dụng của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT phù hợp với đặc điểm của Hội NCT…. Các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm tốt, cách làm hay từ một số địa phương như: Các cấp Hội cần giải quyết tốt vấn đề nguồn lực; coi trọng công tác tuyên truyền và truyền thông; tích cực vận động NCT tham gia bảo hiểm xã hội. Kiến nghị Trung ương Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương đánh giá, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình phối hợp; Trung ương Hội làm việc với Bộ Nội vụ thống nhất tổ chức Hội theo Luật NCT và Điều lệ Hội; ... Các ý kiến đại biểu thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu sắc với công tác Hội.

 

 

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu đại diện Hội NCT các địa phương, đại biểu các bộ, ngành

 

Hội nghị nhất trí bổ nhiệm đồng chí Lê Quang, Quyền Tổng Biên tập Báo NCT giữ chức Tổng Biên tập Báo NCT. Đồng ý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Cao, nguyên Tổng Biên tập Báo NCT; đồng chí Đoàn Trọng Loan, nguyên Phó Trưởng ban Phát huy vai trò NCT; đồng chí Trần Kim Hoa, nguyên Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Nhung, nguyên Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Văn Vẫy, nguyên Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bình Phước; đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Đào Thị Thanh Tâm, nguyên Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bầu bổ sung 06 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lương Anh Tế, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hải Dương; đồng chí Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Đình Tâm, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Công Sởi, Chủ tịch Hội NCT Tỉnh Bình Phước; đồng chí Lê Quang, Quyền Tổng Biên tập Báo NCT; đồng chí Lê Gia Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội Chữ thâp đỏ Việt Nam.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể cán bộ Ban Chăm sóc NCT; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cán bộ nhân viên Văn phòng Trung ương Hội. Ban Thường vụ Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn quốc năm 2018 cho tập thể: BĐD Hội NCT tỉnh Phú Thọ; tặng Cờ dẫn đầu cụm cho 9 tỉnh: Lai Châu, Hải Dương, Hà Nam, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Kon Tum, Bình Thuận, Vĩnh Long, Cà Mau; tặng Cờ dẫn đầu Khối cho 02 đơn vị: Ban Phát huy vai trò NCT, Trung tâm Văn hóa NCT; Bằng khen toàn diện cho 55 đơn vị, địa phương; tặng Bằng khen chuyên đề cho 6 địa phương; Tặng Bằng khen của Trung ương Hội NCT cho 12 Hội NCT các tỉnh, thành phố đã có thành tích phát hành Báo NCT năm 2018.


Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tặng Cờ các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2018

 

Bài, ảnh: Lê Thành