Hội NCT xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp

Ngày đăng: 31/07/2017

Thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Hội NCT huyện Cái Bè coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; trên cơ sở đó, Hội NCT huyện Cái Bè đã chủ động lập kế hoạch, lựa chọn xã Hậu Mỹ Bắc A (xã vùng sậu của huyện) làm điểm thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.


  

Đồng chí Nguyễn Công Trung, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh Tiền Giang tặng quà tại buổi Lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè

 

Hội NCT xã Hậu Mỹ Bắc A đã tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã để chỉ đạo triển khai và tập trung đẩy mạnh vận động xây dựng nguồn lực hỗ trợ xây dựng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Ban đầu Câu lạc bộ có 77 thành viên tham gia 05 nhóm công việc, trong đó Ban Chủ nhiệm có 09 thành viên. Thông qua buổi lễ ra mắt, từ nguồn vốn vận động các tổ chức xã hội đã có 36 thành viên thuộc diện nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cần cù lao động được vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

 

Tin, ảnh: Thanh Quang, Hội NCT tỉnh Tiền Giang