Hội NCT Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam: Ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021

Ngày đăng: 18/01/2018

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Hội NCT Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021”. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký kết chương trình phối hợp.


 

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Phạm Thị Hải Chuyền ký kết chương trình phối hợp

 

Hội Khuyến học Việt Nam và Hội NCT Việt Nam là hai tổ chức xã hội cùng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục học đường, chăm lo điều kiện mở rộng cơ hội học tập thường xuyên cho NCT. Qua thực tiễn, hai Hội đã có nhiều hình thức phối hợp hoạt động phong phú đa dạng, đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp: Nổi bật là đã xây dựng được hàng triệu gia đình học tập, hàng nghìn dòng họ học tập, hơn 10.000 Trung tâm Học tập cộng đồng, đã huy động hơn 3.000 tỷ đồng Quỹ Khuyến học; đã có 56% hội viên Hội Khuyến học là NCT, hơn 10 vạn NCT tham gia công tác quản lý, giảng dạy hướng dẫn ở các Trung tâm học tập cộng đồng. Nhiều NCT đã nêu tấm gương học tập suốt đời cho thế hệ trẻ noi theo.

 


Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại Lễ ký kết

 

Trong giai đoạn 2018 – 2017, hai Hội tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung hoạt động, gồm: (1) Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong Hội viên và nhân dân để triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập, toàn dân phòng chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo, hiến kế, hiến công đổi mới, chấn hưng giáo dục và đào tạo, khuyến học - khuyến tài; Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT; (2) Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong hệ thống giáo dục thường xuyên; Huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; (3) Gương mẫu trong việc xây dựng gia đình, dòng họ học tập; Kịp thời phát hiện tuyên truyền rộng rãi những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến về gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Góp phần phát triển có hiệu quả, thiết thực các Trung tâm Học tập cộng đồng, các hình thức học tập từ xa; mở nhiều loại hình học tập cho NCT; Xây dựng mạng lưới học tập người lớn trên mọi địa bàn dân cư trong cả nước; (4) Tham gia tư vấn, giám sát, phản biện, thẩm định các chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới giáo dục. Chú trọng các hình thức học tập của NCT trên địa bàn dân cư; (5) Tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau phát triển tổ chức hai Hội sâu rộng, vững mạnh từ trung ương đến địa phương và cơ sở, mở ra các hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các cấp Hội và hội viên.

 

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Lễ ký kết

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, thay mặt Hội Khuyến học Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Thị Doan vui mừng thông báo một số hoạt động chính của Hội khuyến học Việt Nam đang triển khai thực hiện. Trong đó nhấn mạnh: NCT hiện nay đang nêu gương sáng chí bền cho con cháu noi theo, đang giáo dục con cháu học tập, thúc đẩy gia đình, dòng họ học tập. NCT đang tham gia tư vấn đóng góp với Nhà nước về những vấn đề giáo dục đào tạo, đang góp phần để đẩy lùi những tiêu cực trong giáo dục đào tạo. Như vậy, hai Hội đang cùng nhau làm nhiều việc trong khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và làm nhiều việc trong Luật NCT quy định. Điều đó có nghĩa rằng hai Hội đang làm nhiệm vụ liên kết, phối hợp, thúc đẩy sự nghiệp khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập và làm nhiệm vụ liên kết phối hợp thúc đẩy chăm sóc NCT để NCT luôn nêu gương sáng chí bền. Chủ tịch cho rằng Lễ ký chương trình phối hợp này là rất có ý nghĩa, đồng thời tin tưởng hai Hội sẽ quyết tâm thực hiện tốt chương trình.

Thay mặt Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền vui mừng được đón đoàn cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam; đồng thời khẳng định chương trình ký phối hợp này rất nhân văn, đầy ý nghĩa. NCT tham gia đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Những nội dung ký kết là rất phù hợp với khả năng, mong muốn, ước nguyện của NCT. Sau Lễ ký kết, Hội NCT Việt Nam sẽ cố gắng cao nhất để chuyển tải những nội dung chương trình phối hợp đến các cấp Hội ở cơ sở để phối hợp triển khai thực hiện.

Trong không khí thân mật và trang trọng, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo hai Hội, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền và Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã chính thức ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021”.

 

Lãnh đạo hai Hội chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Tin, ảnh: Lê Thành