Hội NCT TP Cần Thơ: Thành lập 47 mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 21/05/2020

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gắn với sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Cần Thơ, BĐD Hội NCT TP Cần Thơ triển khai với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, các cấp Hội NCT đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nên bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Hội NCT xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau


Về công tác tổ chức Hội, 6 tháng đầu năm 2020 đã phát triển 1.329 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay 109.985/122.200 NCT đạt 90% trên tổng số NCT, kiện toàn, củng cố tổ chức và cán bộ, xây dựng và phát triển quỹ Hội, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình CLB NCT ở cơ sở có nhiều chuyển biến tốt; tiếp tục thực hiện Đề án “ Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau” trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2017 – 2020 và Tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” đạt hiệu quả theo chỉ tiêu đề ra.

Trong đó công tác tổ chức xây dựng Hội cơ sở vững mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT, củng cố và phát triển các loại hình CLB ở cơ sở, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và Ban Công tác NCT thành phố tiếp tục triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về NCT” giai đoạn 2012 - 2020, nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, tính đến đầu tháng 3/2020 thành lập được 47 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố.


Nguồn: Thạch Bình/ Tạp chí Ngày mới Online