Hội NCT tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 07/06/2017

Ngày 7/6, tại TP Việt Trì, Hội NCT tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam.

 

 

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam

dự chỉ đạo Hội nghị và truyền đạt nghị quyết

 

Hơn 100 đại biểu là thành viên Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban BĐD Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Thường vụ Hội NCT cơ sở của TP Việt Trì tham dự. Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam dự chỉ đạo Hội nghị, trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh triển khai Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội NCT tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến, thảo luận những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam; một số điểm mới trong Điều lệ Hội NCT Việt Nam…

 

Ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh

triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết


Trực tiếp truyền đạt Nghị quyết, Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Các cấp Hội căn cứ tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng Chương trình hành động, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, hai chương trình công tác của Hội. Xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, thống nhất, thật sự là ngôi nhà chung của NCT. Có tiếng nói, hành động trách nhiệm, chất lượng thiết thực xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, nâng cao vai trò của tổ chức Hội và NCT trong cộng đồng. 

 

Các đại biểu tham luận


Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ nội dung liên quan đến việc tổ chức đại hội cơ sở, xây dựng và quản lí Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; vấn đề tổ chức Hội, phụ cấp cho cán bộ làm công tác Hội; công tác thi đua khen thưởng…

Theo ông Nguyễn Văn Xuất, sau Hội nghị, Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến cơ sở trước ngày 10/7; các Hội cơ sở triển khai đến chi hội, tổ hội trước ngày 30/7. Trong tháng 8, toàn thể hội viên được triển khai Nghị quyết theo tài liệu do Hội NCT tỉnh biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu.

Thông qua Hội nghị NCT các cấp, giúp cán bộ Hội nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả công tác Hội, góp phần thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với NCT./.

Tin, ảnh: Thanh Hà
Tin liên quan