Hội NCT tỉnh Lạng Sơn: Triển khai Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng: 30/05/2017

Các đại biểu tham dự Hội nghị


Vừa qua, Hội NCT tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 cho gần 50 cán bộ chủ chốt của Hội NCT các huyện, thành phố và Chủ tịch Hội NCT các xã, phường của thành phố Lạng Sơn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và thảo luận các vấn đề: Nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam; những điểm mới trong Điều lệ Hội NCT Việt Nam khóa V; xây dựng tổ chức Hội, công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng trong các cấp Hội, chăm sóc NCT, xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; phát huy vai trò NCT thực hiện Nghị quyết Đại hội V; công tác đối ngoại Nhân dân, triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc về nội dung Nghị quyết Đại hội V, từ đó quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả ở các cấp Hội.                                  

Tin, ảnh: Nông Ngọc Tăng