Hội NCT tỉnh Lạng Sơn tập huấn về bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 17/10/2019

Vừa qua, BĐD Hội NCT tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn về kiến thức bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới cho trên 100 cán bộ Hội NCT các huyện và  xã phấn đấu đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn các đại biểu được tìm hiểu, thảo luận  các chuyên đề về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; quy trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; các nội dung trong công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Qua lớp tập huấn cán bộ Hội NCT được nâng cao kiến thức, tinh thần trách nhiệm trong tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chương trình.

Tin, ảnh: Nông Ngọc Tăng
Tin liên quan