Hội NCT tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phương pháp nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 14/09/2018

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phương pháp nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau cho gần 70 cán bộ là trưởng, phó Ban Đại diện Hội NCT, các thành viên Ban Chủ nhiệm 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật thông tin quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và phổ biến, hướng dẫn phương pháp xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Với  mục tiêu năm 2018, toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới...; giai đoạn 2017 - 2020 thành lập mới 25 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; trong đó năm 2018 xây dựng 7 CLB, năm 2019 xây dựng 7 CLB.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của NCT trong xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò trong việc giúp đỡ NCT nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng vươn lên có cuộc sống ổn định.

 

Tin, ảnh: Hoàng Thanh Hồng