Hội NCT tỉnh Lai Châu: Tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng nông thôn mới, quán triệt Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, Đại hội II Hội NCT tỉnh

Ngày đăng: 20/07/2017

Trong 2 ngày 17- 18/7, Hội NCT tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn về NCT tham gia xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, quán triệu Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, Đại hội II Hội NCT tỉnh, Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT, Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 – 2020 và tập huấn về nghiệp vụ công tác NCT cho 150 đại biểu là cán bộ Hội NCT thuộc huyện Nậm Nhùn và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Sau khi nghe ông Bùi Văn Mác, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu truyền đạt những nội dung quan trọng, cơ bản về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền và xác định vai trò, trách nhiệm của NCT trong việc phối hợp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo Hội NCT tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, Đại hội II Hội NCT tỉnh; Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT tỉnh; Chương tình hành động quốc gia về NCT Việt Nam tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 – 2020; Đề án xây dựng, nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; Hướng dẫn việc xây dựng và triển Quỹ Chăm sóc, phát huy vai trò NCT; Tập huấn về nghiệp vụ công tác NCT và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tập huấn và tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung chuyên đề tập huấn. Sau hội nghị các đại biểu sẽ phổ biến nhân rộng những kiến thức đã tiếp thu đến Hội NCT ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội.

 

Tin, ảnh: Trần Quý, Hội NCT tỉnh Lai Châu