Hội NCT tỉnh Lai Châu: Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng: 21/06/2018

Ngày 20/6, Hội NCT tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


Quang cảnh hội nghị


Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội NCT tỉnh Lai Châu kết nạp mới 1.268 hội viên, nâng tổng số hội viên NCT toàn tỉnh lên 30.145 người. Toàn tỉnh có 11 CLB liên thế hệ với 449 thành viên, trong đó 6 tháng đầu năm thành lập mới 7 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; duy trì hoạt động thường xuyên 154 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hơn 3.000 người tham gia; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 157.194 lượt NCT; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 29.492 NCT. Hội NCT tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác NCT. Đồng thời, Hội NCT cũng ban hành văn bản và trực tiếp phối hợp chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong hệ thống tổ chức Hội các cấp, lấy phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” làm nòng cốt, xây dựng củng cố tổ chức Hội; qua đó phát huy vai trò của NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Hội NCT tỉnh tập trung chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động NCT vào Hội, phát triển mạnh quỹ Hội; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức Hội khỏe NCT tỉnh lần thứ XIV, Hội thi tiếng hát NCT toàn tỉnh lần thứ IV; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 11 CLB liên thế hệ tự giúp nhau.

Tin, ảnh: Hoàng Thanh Hồng