Hội NCT tỉnh Lai Châu: Tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác NCT

Ngày đăng: 07/07/2017

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Lai Châu tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác NCT. Đến dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách được NCT đón nhận, hoan nghênh và đồng tình cao. Đối với tỉnh Lai Châu , Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT; Thông báo số 89-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến của đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Hội NCT tỉnh về tình hình công tác Hội NCT trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 – 2022; Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 – 2020…

Tại buổi gặp mặt, Hội NCT tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh một cách có hệ thống; kêu gọi sự quan tâm của toàn thể xã hội đối với hoạt động của các tổ chức Hội; đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Hội NCT tỉnh ra Cuốn Thông tin nội bộ (6 tháng/số) nhăm góp phần góp phần đưa nhanh Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội dung công tác Hội, nghiệp vụ công tác Hội đến cơ sở và hội viên, NCT. Thông qua hoạt động của phóng viên, các cơ quan báo chí, hình thành đội ngũ cộng tác viên ở các huyện, thành phố tuyên truyền về NCT. Bên cạnh đó, Hội NCT tỉnh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền một cách sâu, rộng.

Thảo luận tại buổi gặp mặt, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã tích cực chia sẻ về phương thức, nội dung tuyên truyền, duy trì chuyên mục “Tuổi cao - Gương sáng” và tin, bài thường xuyên về NCT; tuyên truyền về thực hiện chính sách đối với NCT; việc cung cấp các thông tin cho báo chí để tuyên truyền về NCT…

 


Quang cảnh buổi gặp mặt các cơ quan báo chíPhát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của NCT trong gia đình và ngoài xã hội là rất lớn. Vì vậy, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền về NCT; Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2016 – 2021; các chương trình công tác Hội; nêu gương người tốt, việc tốt trong quá trình xây dựng củng cố tổ chức Hội cơ sở và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về NCT. Bên cạnh đó, kịp thời phản ánh những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Hội NCT trong quá trình hoạt động, qua đó giúp cấp ủy chính quyền các cấp có biện pháp tháo gỡ. Đồng chí đề nghị, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tuyền truyền có nội dung về NCT ít nhất 1 số, chương trình/tuần; chỉ đạo phóng viên tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí trung ương tuyên truyền về NCT; Trang Thông tin điện tử các ngành duy trì thường xuyên tin, bài về NCT; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ủng hộ chủ trương xây dựng Thông tin nội bộ của Hội. Đối với Hội NCT tỉnh, khi xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị phải tăng cường phối hợp với các cơ quan tuyên truyền cung cấp tài liệu, thời gian thực hiện để có thêm nguồn thông tin. Cung cấp danh sách các cá nhân, tập thể làm tốt công tác Hội để các cơ quan báo chí nắm được; vận động, chỉ đạo Hội NCT các huyện, thành phố tích cực cộng tác với báo chí…

Tin ảnh: Lê Xuân Phùng