Hội NCT tỉnh Lai Châu: Tiếp tục thành lập mới, nâng cao chất lượng hoạt động CLB liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 11/06/2019

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với mục tiêu đến 2020, toàn tỉnh thành lập 25 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội NCT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan triển khai chỉ đạo thành lập mới 7 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, đưa tổng số CLB được thành lập toàn tỉnh lên 18 CLB, đạt 100% kế hoạch của UBND tỉnh.

Có được kết quả trên là do Hội NCT tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của Hội NCT các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa, nội dung của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau và xác định CLB Liên thế hệ tự giúp nhau là một loại hình CLB có tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, nhất là NCT nghèo, khó khăn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của NCT.

 

Buổi sinh hoạt văn nghệ của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (Ảnh: Lê Thành)

 

Trên cơ sở kinh nghiệm của các CLB đã được thành lập, nhất là 4 CLB được chỉ đạo thành lập điểm, Hội NCT các cấp đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền, khảo sát lựa chọn đúng địa điểm thành lập, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức tập huấn, dự kiến kết nạp các thành viên, Ban chủ nhiệm, tham mưu UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập, công nhận Ban chủ nhiệm, ban hành quy chế hoạt động, huy động nguồn lực. Các bước tiến hành thành lập CLB đảm bảo yêu cầu, nội dung và thời gian theo quy định.

Năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới 7 CLB và đi vào hoạt động, thu hút 325 thành viên tham gia, trong đó nữ là 215 người (chiếm 64%); các thành viên là dân tộc thiểu số 226 người (chiếm 82%); trên 55 tuổi là 231 người (chiếm 71%); dưới 55 tuổi  là 94 thành viên (chiếm 29%). Mỗi CLB thành lập 5 tổ chuyên môn và từ 4 đến 5 nhóm theo địa bàn dân cư. Ban chủ nhiệm của 7 CLB là 35 người.

Sau khi thành lập, các CLB đều duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Đặc biệt là đã tập trung chỉ đạo huy động nguồn lực. Ngoài số vốn ban đầu do UBND tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng 1 CLB, Ban chủ nhiệm các CLB đã động viên các thành viên đóng góp và huy động nguồn lực từ xã hội 248 triệu đồng. Bình quân 1 CLB trên 35 triệu đồng. Các CLB đã tổ chức các hoạt động tăng thu nhập nhập, xóa đói giảm nghèo cho các thành viên là NCT nghèo, cận nghèo vay vốn, kết quả đã cho 42 thành viên vay trên 200 triệu đồng. Số vốn trên được sử dụng đúng mục đích, tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập. Các hoạt động chăm sóc, sức khỏe, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được các CLB thường xuyên tổ chức đạt kết quả tích cực. Hầu hết các CLB đã thường xuyên tổ chức thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông, phối hợp với Trung tâm y tế huyện, thành phố tổ chức truyền thông về sức khỏe, hỗ trợ các hội viên tiếp cận chính sách bảo hiểm y tế. Các hoạt động khác như  trợ giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền, lợi ích, nâng cao kiến thức cho NCT được các CLB bước  đầu đưa vào hoạt động có nề nếp.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 18 CLB, tập hợp được 874 thành viên, huy động được  810 triệu đồng, bình quân 1 CLB có gần 50 triệu đồng và đã tạo điều kiện 70 thành viên vay vốn với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, Hội NCT tỉnh tiếp tục chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 18 LCB đã thành lập, trong đó có 7 CLB thành lập năm 2019, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập mới 7 CLB trong năm 2020 theo quyết định của UBND tỉnh. Trước hết là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời giải quyết những khó khăn nảy sinh và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đóng góp vào kết quả hoạt động của CLB.

Tin, ảnh: Trần Quý