Hội NCT tỉnh Lai Châu: Tập huấn phương pháp nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau

Ngày đăng: 01/08/2017

 

Đồng chí Lê Xuân Phùng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc

 

Trong 3 ngày từ 31/7 đến 2/8/2017, Hội NCT tỉnh Lai Châu phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức tập huấn phương pháp nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLBLTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Đến dự tập huấn có 62 cán bộ chủ chốt của Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội NCT xã, phường, thị trấn và thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xây dựng điểm năm 2017 của tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự tập huấn


Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, là một trong các tỉnh khó khăn của cả nước. Toàn tỉnh có 8 huyện, thành phố, trong đó có 6 huyện thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và 75 xã đặc biệt khó khăn, 23 xã biên giới. Trên địa bàn tỉnh có 27.364 NCT chiếm 6,2 % dân số, số NCT đã và đang hưởng trợ cấp người có công là 596 người; NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 4.741 người.

 

Các đại biểu đóng vai Ban Chủ nhiệm thực hành buổi sinh hoạt tháng của CLBLTHTGN

 

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trên địa bàn, nhất là chăm sóc đời sống NCT thuộc hộ nghèo, cận nghèo, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT là dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, NCT là phụ nữ rất cần có những mô hình hoạt động hiệu quả và sáng tạo, kết hợp với sự giúp đỡ của Nhà nước, của xã hội, của cộng đồng, ngày 5/4/2017 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 307 phê duyệt Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình CLBLTHTGN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh xây dựng 25 CLBLTHTGN.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


Để đạt được chỉ tiêu trên, trước mắt năm 2017 tỉnh Lai Châu tập trung chỉ đạo xây dựng điểm 4 CLBLTHTGN tại 4 huyện, thành phố: Phường Quyết Tiến thành phố Lai Châu; Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường; thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên; xã Mường So, huyện Phong Thổ. Năm 2018: Tiếp tục duy trì 04 câu lạc bộ và xây dựng mới 07 CLBLTHTGN tại 7 huyện, thành phố (trừ huyện Nậm Nhùn). Năm 2019: Tiếp tục duy trì 11 câu lạc bộ và xây dựng mới 07 CLBLTHTGN tại 7 huyện, thành phố (trừ huyện Sìn Hồ). Năm 2020: Tiếp tục duy trì 18 câu lạc bộ và xây dựng 07 CLBLTHTGN tại 7 huyện, thành phố (trừ Thành phố Lai Châu). Nguồn kinh phí thực hiện Đề án dự kiến trên 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, trong đó khoản hỗ trợ quỹ tăng thu nhập ban đầu cho mỗi CLB ít nhất 25 triệu đồng/1 CLB.

Tin, ảnh: Quỳnh Hương, Xuân Đảng