Hội NCT tỉnh Lai Châu: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam và một số nhiệm vụ công tác Hội

Ngày đăng: 29/04/2022

Ngày 26/4, Hội NCT tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội III Hội NCT tỉnh; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam và tập huấn xây dựng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2022.

Dự Hội nghị có 160 đại biểu gồm các Trưởng, Phó BĐD Hội NCT các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn nơi có CLB Liên thế hệ tự giúp nhau và Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau dự kiến thành lập năm 2022.

 

Đồng chí Lê Xuân Phùng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Phùng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh thông tin những điểm mới, nội dung cốt lõi, định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội III Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội III Hội NCT tỉnh. Trong đó, tập trung trọng tâm vào 6 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn đã được Đại hội VI Hội NCT Việt Nam đề ra và 5 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn đã được Đại hội III Hội NCT tỉnh quyết định.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị


Việc quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội III Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm mục đích giúp cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới, định hướng của Đảng về công tác NCT và những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội III Hội NCT tỉnh xác định. Góp phần nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội NCT các cấp.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh Lai Châu có 72 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, trong đó trước tháng 7 năm 2022 sẽ thành lập mới và ra mắt  09 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Thông qua tập huấn xây dựng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau góp phần triển khai, thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại cơ sở đạt hiệu quả tốt.

Vũ Khiên