Hội NCT tỉnh Lai Châu: Phát huy vai trò NCT với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường

Ngày đăng: 30/10/2017

Ngày 24/10, Hội NCT tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022.

 


Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị tiến hành ký Chương trình phối hợp

 

Nhằm tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo giữa các cấp Hội NCT trong tỉnh với ngành Tài nguyên và Môi trường tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về quản lý tài nguyên và môi trường. Động viên, phát huy vai trò gương mẫu, kinh nghiệm và trách nhiệm của NCT trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, nhất là của ngành Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường ở địa phương. Tăng cường phối, kết hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động xã hội bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của từng địa phương… Hội NCT tỉnh Lai Châu đã ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu chương trình phối hợp bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022.

Việc ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, NCT, gia đình, dòng họ, bản làng về kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vận động hội viên NCT và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường các cấp thực hiện tốt Luật NCT. Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội NCT, NCT trong tỉnh tích cực tham gia chương trình NCT chung sức quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề, xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả về thực hiện chương trình phối hợp mang lại lợi ích cho NCT và cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, trong đó phát huy vai trò NCT tham gia quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên. Đánh giá, nhân rộng các điển hình tiên tiến và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội NCT tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tin, ảnh: Thanh Hồng