Hội NCT tỉnh Hòa Bình tập huấn về thành lập, vận hành và quản lý CLB Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2020

Ngày đăng: 22/06/2020

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam (HAI) tổ chức tập huấn về thành lập, vận hành và quản lý CLB Liên thế hệ tự giúp nhau cho 10 CLB thành lập năm 2020, gồm các CLB xã: Bình Thanh, Thạch Yên, Nam Phong, thị trấn Cao Phong thuộc huyện Cao Phong; xã Xuân Thuỷ, Kim Lập, Sào Báy, Đông Bắc, thị trấn Bo thuộc huyện Kim Bôi. Trong đó có 1 CLB thành lập bổ sung trong Dự án VIE070 “Phát triển bền vững, bao trùm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam” năm 2020 và 9 CLB thành lập ngoài dự án.

 

Đại biểu dự lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm

 

Dự lớp tập huấn có hơn 60 đại biểu là cán bộ Hội NCT các cấp và Ban chủ nhiệm 10 CLB mới thành lập. Trong thời gian 5 ngày, các đại biểu được truyền đạt, trao đổi các nội dung về vận hành và quản lý CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; kỹ năng điều hành hoạt động cho vay vốn, tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền, lợi ích; truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức; chăm sóc đời sống tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thăm hỏi, giao lưu; vận động nguồn lực và xây dựng sổ "Tấm lòng vàng” để duy trì hoạt động CLB ổn định, hiệu quả. Đồng thời, các CLB tham gia tập huấn được cung cấp đầy đủ các tài liệu sổ sách để theo dõi, vận hành hoạt động của CLB. Nguồn kinh phí tổ chức lớp tập huấn được hỗ trợ từ Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức HAI.

 

Đồng chí Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao tặng máy đo huyết áp

và cân đo sức khoẻ cho các 9 CLB ngoài dự án

 

Quỹ Toàn dân Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT huyện Kim Bôi đã trích 200 triệu đồng cho 5 CLB làm nguồn vốn vay tăng thu nhập. Bên cạnh đó, Quỹ Toàn dân chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tỉnh đã trính Quỹ trao tặng 09 bộ máy đo huyết áp và cân sức khỏe cho các CLB trong đợt tập huấn. Huyện Cao Phong vận dụng nguồn Chân quỹ Hội NCT tại các xã nơi có các CLB Liên thế hệ thành lập để tạo nguồn vốn cho các CLB hoạt động mảng tăng thu nhập.

Theo kế hoạch, năm 2020 Hội NCT tỉnh tiếp tục phối hợp với Tổ chức HAI triển khai nhân rộng thêm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Tin, ảnh: Viên Nguyệt, Hội NCT tỉnh Hòa Bình