Hội NCT tỉnh Hòa Bình: Tập huấn phương pháp nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 23/07/2019

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Hòa Bình tổ chức tập huấn cho 25 thành viên Ban Chủ nhiệm 5 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau mới được thành lập năm 2019.

 

Đây tiếp tục là hoạt động phối hợp giữa Hội NCT tỉnh với Tổ chức hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam nhằm xây dựng năng lực quản lý và điều hành Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau cho các thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ, góp phần nâng cao năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ Hội NCT các cấp. Bên cạnh đó, các học viên được trang bị các kỹ năng và hướng dẫn các hoạt động như: Quản lý hoạt động chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên, hỗ trợ cộng đồng; phương pháp huy động nguồn lực và xây dựng sổ Tấm lòng vàng để hoạt động CLB; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích; truyền thông nâng cao nhận thức; chăm sóc đời sống tinh thần thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu…

Theo dự kiến kế hoạch năm 2019, toàn tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng thêm các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại các địa phương trong tỉnh.

Tin, ảnh: Hồng Diệu, Hội NCT tỉnh Hòa Bình