Hội NCT tỉnh Bắc Giang: Tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng: 31/07/2019

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau cho cán bộ Hội NCT các huyện, thành phố; cán bộ Hội NCT đơn vị thành lập CLB, các thành viên dự kiến tham gia Ban chủ nhiệm CLB. Đồng chí Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh chủ trì lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Lớp tập huấn nhằm thống nhất nội dung các bước thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh. Thông qua các CLB  góp phần chăm sóc, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng sống cả về vật chất và tinh thần cho NCT; đồng thời tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, Hội NCT và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trình bày khái quát về mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, cơ cấu tổ chức CLB, các bước thành lập CLB, các hoạt động của CLB, cách tổ chức sinh hoạt, quản lý, giám sát hoạt động của CLB… Đồng thời đề nghị các đại biểu, trên cơ sở nội dung đã tập huấn, tiến hành tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, các tổ chức xã hội tiến hành thành lập các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 theo đúng nội dung kế hoạch  của UBND tỉnh đã đề ra góp phần chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở.

Theo kế hoạch năm 2019, tỉnh Bắc Giang xây dựng và duy trì hoạt động 05 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 250 thành viên, trong đó 175 NCT tham gia.

Tin, ảnh: Kiều Duy Thắng