Hội NCT tỉnh Bắc Giang: 10 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng: 28/03/2022

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Hội NCT tỉnh Bắc Giang đã khẳng định được vai trò tập hợp hội viên, tổ chức triển khai hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động, thu hút đông đảo NCT tham gia. Từ đó, không chỉ phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” ở các địa phương mà còn huy động nhiều nguồn lực trong chăm sóc NCT, lan tỏa truyền thống “kính già trọng thọ” của dân tộc. 

Hội NCT tỉnh Bắc Giang có quá trình xây dựng và phát triển từ năm 1997 (sau tái lập tỉnh). Ban đầu, Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, huyện đã chỉ đạo hoạt động NCT các cấp ở địa phương, đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, ngày 27/3/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 358 về việc thành lập Hội NCT tỉnh Bắc Giang. Từ đó đến nay, hệ thống Hội thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đây là bước chuyển biến quan trọng trong tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.


 Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chúc mừng Hội NCT tỉnh nhân Ngày Quốc tế NCT (1/10/2021)


Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn song Hội NCT các cấp đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; sự chủ động, tích cực của hội NCT các cấp, hoạt động của Hội đã thu được những kết quả thiết thực, toàn diện. 

Nổi bật là Hội NCT các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NCT, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với NCT; Chương trình hành động Quốc gia về NCT, Tháng hành động vì NCT để các cấp ủy, chính quyền, toàn xã hội nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức Hội và NCT. Từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Hội hoạt động. 

Với phương châm “Lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội, câu lạc bộ làm địa bàn hoạt động, lấy Hội cơ sở làm nơi tổ chức thực hiện”, 10 năm, các cấp Hội đã kiện toàn 13,2 nghìn cán bộ hội các cấp; tổng số hội viên tăng từ 207,7 nghìn năm 2011 lên 285 nghìn năm 2021 (tăng 36,8%); tỷ lệ tập hợp hội viên hiện đạt 98,8%; có hơn 80% tổ chức Hội các cấp và 85% hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”.

Nhờ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT đạt những kết quả tích cực. Trung bình mỗi năm có gần 40 nghìn hội viên tiêu biểu, NCT hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Hội NCT các cấp thăm hỏi, tặng quà; gần 30 nghìn NCT được chúc thọ, mừng thọ. 

Đặc biệt, thực hiện Đề án “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình câu lạc bộ NCT ở cơ sở", số CLB tăng từ hơn 2,3 nghìn năm 2011 lên gần 6,8 nghìn năm 2021, thu hút hơn 156,3 nghìn hội viên tham gia. Hội các cấp lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương với phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. 

Hiện toàn tỉnh có 5,9 nghìn NCT đang tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh kết quả đạt được, 10 năm qua, hoạt động của Hội NCT các cấp, nhất là ở cơ sở vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một số tổ chức Hội chưa chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo và phát huy vai trò NCT; không ít Hội cơ sở thiếu năng động, sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. 


Lãnh đạo Hội NCT tỉnh Bắc Giang trao cờ các đơn vị tại Giải Bóng chuyền hơi Hội khỏe truyền thống NCT tỉnh Bắc Giang lần thứ XXIVTổ chức Hội ở một số nơi chưa thực sự làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”, chưa tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội NCT các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra, thời gian tới, Hội NCT các cấp tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội hoạt động; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò NCT. 

Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đa dạng các hình thức nhằm phát triển hội viên. Đổi mới phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc NCT, các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với NCT; đẩy mạnh xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe NCT; nâng cao chất lượng các loại hình câu lạc bộ; huy động xây dựng, phát triển, sử dụng hiệu quả chân quỹ, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động gắn với phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; vận động hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, giáo dục và truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; khuyến học, khuyến tài; bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở .

Nguồn: Hội NCT tỉnh Bắc Giang

 


Tin liên quan