Hội NCT thành phố Lào Cai: Tổng kết 20 năm hoạt động của Hội tế

Ngày đăng: 06/09/2017

Vừa qua, Hội NCT thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Hội tế (1997 - 2017). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng ban, đoàn thể, Ban Quản lý di tích, Thủ nhang các Đền trên địa bàn thành phố và trên 60 ông bà là thành viên của Hội tế qua các thời kỳ.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Vãn, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT thành phố báo cáo chi tiết hoạt động của Hội tế 20 năm qua, đặc biệt các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội. Qua đây cho thấy hai thập kỷ qua so với tiến trình lịch sử là thời gian không dài; song so với sự phát triển của một tổ chức như Hội tế, đều là người tuổi cao, không có chế độ phụ cấp, thì những kết quả đạt được như trong báo cáo lại càng có ý nghĩa. Trong số thành viên Hội tế có mặt hôm nay, có người đã tham gia từ ngày đầu. Mặc dù sức khỏe có phần giảm sút, song với tinh thần tự nguyện, xuất phát từ cái tâm nên các ông, các bà đã vượt qua khó khăn, tham gia Hội tế với cả thập kỷ, tham dự hàng chục lần Tế lễ và các hoạt động văn hóa tâm linh của thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những hoạt động có hiệu quả của Hội NCT thành phố những năm qua, trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh: Thành phố Lào Cai có 10 Di tích Lịch sử - Văn hóa tâm linh, trong có 3 Đền được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia (Đền Thượng, Đền Mẫu, Đền Cấm) và 2 đền xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh (đền Quan và đền Đôi Cô). Các Đền trên, luôn gắn liền với hoạt động Tế lễ. Vì vậy, nhiệm vụ bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất quan trọng. Trước hết, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải quan tâm thường xuyên, có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Đối với Hội NCT phải thường xuyên tổ chức kiện toàn tổ chức Hội tế ngày càng vững mạnh. Tế lễ có tính tập thể, mang tính kỹ thuật cao. Để đảm bảo yêu cầu đó, Ban Quản lý Di tich Lịch sử - Văn hóa thành phố, thường xuyên phối hợp với Hội NCT trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Hội tế, các thành viên Hội tế phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường ý thức trách nhiệm trong hoạt động của Hội; đồng thời cần biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Các phường Lào Cai, Phố Mới, Bình Minh, xã Vạn Hòa luôn quan tâm đến công tác bảo tồn vật thể và phi vật thể, chăm lo cơ sở vật chất phục vụ cho công việc Tế lễ. Riêng phường Lào Cai là trung tâm diễn ra Lễ hội Đền Thượng hằng năm, cần có sự phối hợp với Hội NCT trong mọi công việc để đảm bảo phục vụ việc Tế lễ đạt kết quả.

Với khả năng, trí tuệ, cùng sự cống hiến của các thế hệ NCT thành phố, đặc biệt trong công việc Tế lễ. Tin tưởng rằng Hội NCT thành phố ngày càng đáp ứng hơn nhu cầu văn hóa tâm linh, góp phần bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể của thành phố. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thu, Hội NCT TP Lào Cai