Hội NCT quận Cầu Giấy, TP Hà Nội: Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 01/06/2017

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đàm Hữu Đắc truyền đạt nghị quyết Đại hội

 

Ngày 01/6, Hội NCT quận Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm chính trị quận tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam cho 260 cán bộ Hội NCT của 8 phường trên địa bàn quận. TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT quận dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội truyền đạt những nội dung cơ bản triển khai Nghị quyết Đại hội V với một số nội dung trọng tâm như: Điều lệ Hội NCT Việt Nam khoá V (sửa đổi, bổ sung); quan điểm chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu của toàn Hội trong nhiệm kỳ V.


 Các đại biểu dự Hội nghị

 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội đề nghị Hội NCT các cấp thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm; 2 chương trình công tác lớn và thực hiện đồng bộ 9 giải pháp chủ yếu: Các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội V; đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin truyền thông; thực hiện đồng bộ các biện pháp để hoàn thiện tổ chức Hội và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có tư duy đổi mới để thúc đẩy các hoạt động phong trào của Hội; thực hiện đa dạng các nội dung, hình thức chăm sóc NCT; Phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở địa phương, cơ sở; khẳng định, phát huy vai trò NCT trong đời sống xã hội; tích cực nghiên cứu, tham mưu các chế độ chính sách liên quan đến NCT; đổi mới hoạt động đối ngoại của Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp cho các cán bộ Hội nhận thức sâu sắc về nội dung Nghị quyết Đại hội và sự thống nhất trong hệ thống tổ chức Hội từ quận đến cơ sở. Qua đó cũng giúp các cán bộ, hội viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công tác NCT.

 

Tin, ảnh: Lê Thành
Tin liên quan