Hội NCT phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội: Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày đăng: 12/11/2019

Ngày 12/11, Hội NCT phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề già hóa dân số, thực trạng và các giải pháp thích ứng; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2020.


TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam dự và trực tiếp truyền đạt. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trưởng BĐD Hội NCT quận; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường và gần 200 cán bộ, hội viên dự.

Truyền đạt nội dung chuyên đề "Một số vấn đề già hóa dân số và thích ứng với già hóa dân số ở nước ta", Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc nhấn mạnh: Tốc độ già hóa dân số ở nước ta đang diễn ra rất nhanh. Những năm qua mặc dù Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nỗ lực thực hiện an sinh xã hội. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo gánh nặng lên thế hệ tương lai và công tác an sinh xã hội. Việt Nam còn khó khăn so với các nước trên thế giới, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đáp ứng tốc độ già hóa. NCT từng trải qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, không có điều kiện chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Giải quyết vấn đề già hóa dân số, làm giảm tốc độ già hóa dân số là trách nhiệm của toàn xã hội; của tất cả các cơ quan chức năng và công dân. Vì vậy, các cấp các ngành cần thay đổi suy nghĩ, nhận thức về NCT để khai thác mặt mạnh, phát huy tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm của NCT vào sự phát triển đất nước. Đa số NCT còn sức khỏe, còn tiềm năng và khát vọng cống hiến cho cộng đồng xã hội. Họ cần được tham gia vào quá trình già hóa tích cực như tham gia các hoạt động xã hội, học tập suốt đời, tạo việc làm...

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

TS Đàm Hữu Đắc cho rằng cần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội về già hóa dân số; tăng cường cơ sở vật chất, chăm sóc y tế dài hạn, tăng tuổi khỏe mạnh; đồng thời tăng cường tỉ lệ trẻ từ 0 đến 14 tuổi; giảm tỉ lệ chết trẻ, phòng chống hiếm muộn vô sinh... Già hóa dân số cũng cần được coi là chính sách ưu tiên, lồng ghép với các chính sách phát triển khác. Đặc biệt, tận dụng cơ hội dân số vàng hiện nay để tạo nguồn nhân lực cho phát triển bền vững.

Thông tin nhanh về những kết quả nổi bật của Hội NCT các cấp trong nửa nhiệm kì qua, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc đề nghị Hội NCT các cấp tiếp tục tuyên truyền Luật NCT, vị trí vai trò của tổ chức Hội và NCT; triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn xuyên suốt nhiệm kì của Hội; "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" hằng năm; nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng", lập thành tích kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội và Hội nghị biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc vào năm 2020, 80 năm Ngày Truyền thống NCT và Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào năm 2021.

Tin, ảnh: Thanh Hà